Browse > Home / Despre

| Subcribe via RSS

Despre

Forumul Social Român este locul de întîlnire al întregii societăţi civile româneşti: muncitori, intelectuali, funcţionari, şomeri, disponibilizaţi, elevi, tineri, studenţi şi organizaţiile acestora, mişcări ecologiste, feministe, antirasiste şi ale imigranţilor, sindicate, federaţii, organizaţii neguvernamentale, comitete coordonatoare ale mişcărilor sociale şi iniţiativelor locale.

Forumul Social Român îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Charta Principiilor Forumului Social Mondial emisă la Porto Alegre / Brazilia în 2001 şi se pronunţă pentru dezvoltarea relaţiilor sale externe cu toate mişcările sociale progresiste şi democratice din Europa şi din întreaga lume pe baza: egalităţii, prieteniei, solidarităţii, cooperării, respectului reciproc, consensului în luarea deciziilor, neamestecului în problemele interne ale altor mişcări sociale, evitarea acuzaţiilor şi etichetărilor de orice fel.

În activitatea sa internă şi în relaţiile externe Forumul Social Român promovează cooperarea reciproc avantajoasă şi se pronunţă pentru acţiuni pluraliste şi democrate, pentru manifestarea creativă a diferitelor puncte de vedere, pentru o confruntare militantă cu: promotorii razboiului, înarmarea, rasismul, neocolonialismul, privatizarea sălbatică şi fără motivaţie economică, şomajul, analfabetismul, lipsa asistenţei medicale şi a locurilor de muncă şi cu instituţiile care planifică şi implementează aceste politici pe plan naţional şi internaţional.

În acest cadru Forumul Social Roman îşi va dezvolta relaţiile sale bilaterale şi multilaterale de prietenie şi colaborare, militînd pentru democraţie, progres şi pace, pentru o lume mai bună, o lume a oamenilor pentru oameni.

Forumul Social Român acţionează pentru a deveni un membru activ şi participant direct în cadrul Forumului Social European care s-a constituit la Florenţa în Italia în perioada 6 – 10 noiembrie 2002, al Forumului Social Mondial constituit la Porto Alegre în Brazilia, în perioada 25 – 30 ianuarie 2001 şi pentru extinderea relaţiilor sale de colaborare, prietenie, solidaritate şi întrajutorare cu toate forumurile sociale progresiste.

Documente utile